travel

เพราะประพาสต้นบนดอยจึงนำมาสู่กำเนิดโครงการหลวงเมื่อ 43 ปีที่ผ่านมา… ปัจจุบันโครงการหลวงได้มีการวิจัยพืชพันธุ์ที่หลากหลายสร้างอาชีพแก่ชาวเขา นอกเหนือจากผัก และดอกไม้เมืองหนาวแล้ว พืชสำคัญชนิดหนึ่งที่ส่งเสริม คือ ผลไม้ นอกจากจะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้ในประเทศแล้ว ยังถือเป็นป่ากินได้ คือ ผลผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ฤดูกาลของผลไม้โครงการ


เป็นเหมือนกันไหม เครียด!!…อยากเที่ยว อยากผ่อนคลาย… จึงทำให้หลายคนเ็บกระเป๋า ออกเดินทาง ถ้ามองตามจริง แบบไม่อคติ การท่องเที่ยวจะช่วยให้เราลืมเรื่องเครียดไปได้ชั่วคราว หากใจสงบลงก็อาจฉุกคิดและมองเห็นคำตอบ หรือทำใจยอมรับปัญหาที่ทำให้เครียดได้ดีขึ้น แต่บางกรณีอาจเป็นเพียงการหลบ ออกจากปัญหาไปชั่วคราว เมื่อกลับจากท่องเที่ยวแล้วก็ยังคงจะต้องพบกับปัญหาเดิมๆ การพบปะผู้คนใหม่ๆ อาจช่ว


พิษณุโลกถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย มีทั้งแหล่งมรดกโลก ศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยอดเขา ยอดดอย ที่สวยและหนาวสุดยอดในสยาม นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เราคุ้นเคยชินแล้ว ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร ให้เราไปผจญภัยอันแสนสนุก และพักผ่อนกินลม ชมวิว ได้ไม่แพ้ที่ไหน ที่ที่เราพามากินลม ชมวิว ของเมืองสองแควมในวันนี้ คือ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโWAYFARE

หัวใจหลักของการถ่ายทอดบันทึกเรื่องราวของ WAYFARE ก็คือเมื่อถ่ายทอดแล้วคนที่อ่านเกิดความปราถนาที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเหล่านั้น… สิ่งที่ชีวิตนักเดินทางคนหนึ่งรักมากที่สุดนอกเหนือจากการเดินทางแล้ว ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุก พอกลับมายังถิ่นของตนก็รู้สึกถึงความถวิลหา


10 Best Place to visit in Utaipur

Utaipur หรือเมืองอุทัยปุระ เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในรัฐราชสถาน ในสมัยโบราณกว่า 600 ปีก่อน บริเวณแถบนี้มีราชอาณาจักร หรือ แว่นแคว้นกว่า 22 แคว้นที่เป็นอิสระต่อกัน สมัยก่อนได้มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันอย่างมากมาย จนกระทั่งที่สุดในปี ค.ศ. 1568 (พ.ศ. 2111 ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 1) มหาราชาแห่งราชวงศ์เมวาร์ (Mewar) ที่ชื่อว่า อุทัยสิงห์ ที่ 2 (Maharana Udai Singh II) ก็มาพบทำเลที่เป็นชัยภูมิเหมาะสมต่อการสร้างบ้านแปลง


Central America

ถ่ายทอดชีวิตการเดินทางค้นคว้าหาประสบการณ์ใหม่ๆที่อเมริกากลาง… ทันทีที่เท้าได้แตะลงบนพื้นดินของทวีปอเมริกากลาง เพียงย่างก้าวที่ได้สัมผัสก็เริ่มต้นการเดินทางพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ สถานที่แรกที่ต้องสัมผัสต้องเป็นเม็กซิโก สัมผัสกับธรรมชาติป่าเม็กซิกัน นั่งรถไก่ผ่านตัวเมืองกัวเตมาลาสำรวจซากปรักหักพังของเมืองเก่าที่ยังหลงเหลือให้พอศึกษาประวัติศาสตร์ภายในป่าเม็กซิกัน อเมริ