Art

Architect 'Golden Opportunity

การวาดเส้นเพื่อการสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อองค์กรเป็นการวาดที่มาจากหน่วยงาน เช่น การออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์กร ซึ่งสามารถดูได้จากหลายๆงานด้วยกัน สื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอีกทีหนึ่ง วิธีการของเราแตกต่างจากการออกแบบในหลายๆที่ เราออกแบบภายใต้กรอบของภูมิประเทศ ผลตอบแทนจากการลงทุน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การออกแบบของ


Now : September 2009

  Now องค์ประกอบภาพถ่ายล้วนประกอบด้วยคน สัตว์ สิ่งของ การบันทึกภาพเริ่มจากการมอง หากเราสะดุดตากับ บางอย่างของภาพนั้นอยากบันทึกภาพเก็บไว้ เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพ นักถ่ายภาพที่ดีต้องมี มุมมองต่างออกไปจากบุคคลทั่วไป และต้องมีมุมมองหลายๆด้าน เรื่องราวของภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ที่ อารมณ์และจัวหวะของภาพนั้น   ฉบับเดิอนกันยายน 2009   คลิ้กที่เครื่องหมายด้านล่าง เพื่อทำการด


Park

  Park การวาดภาพแลเงาจากแบบและเหมือนจริงจะบอกเล่าความรู้สึกจากลักษณะตัวของมันเอง ประวัติศาสตร์ พบว่ามนุษย์เริ่มต้นจากการใช้เส้น พบภาพบนผนังถ้ำของคนโบราณ เส้นแต่ละเส้นจะแสดงความรู้สึกแตก ต่างกันออกไป ความสำคัญในการสร้างภาพเหมือนจริง คือการลงน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องและการเลือก มุมที่ดีก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของภาพได้อย่างชัดเจน     คลิ้กที่เครื่องหมายด้านล่าง เพื่อทำการดาวน์โหลStree Art : NO.10

  ศิลปะบนพี้นถนนเหมือนภาพลวงตาคงเคยเห็นกันมาบ้างแล้ว กับภาพวาดบนพื้นถนนที่วาดและอาศัยมุมกล้อง ทำให้ภาพออกมาดูเหมือน 3 มิติ เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่สวยงามและแปลกตาเหมือนมีชีวิต และเราสามารถเข้าไป มีส่วนร่วมในภาพเหล่านั้นได้จริงๆ   ฉบับ NO.10   คลิ้กที่เครื่องหมายด้านล่าง เพื่อทำการดาวน์โหลด E-Magazine      


Aliseo Art Project : Catalog 2010

  Aliseo Art Project Aliseo Art Project คือกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย  ภายใต้แนวคิด modernize โดยผลงานของกลุ่มได้มีการนำเสนอออกมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน ภาพถ่าย ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไปจนถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ โปรเจคท์ต่างๆ ของ Aliseo Art ได้มีการนำไปออกแสดงอย่างต่อเนื่อง ผลจากการที่มีผลงานออกสู่สายตาผู้ติดตามไม่ขาด จึงเป็นที่มาของการรวบรวมผลงานในรูปแบบแคตตาล็อก เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสซึม


Visual Arts

  Visual Arts ศิลปะแทรกตัวอยู่ในทุกๆที่ของชีวิตเราและเช่นเดียวกันก็สามารถเดินไปคู่กับแฟชั่นได้เช่นกัน Visual Art ฉบับนี้มีอีกหนึ่งมุม ที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะเดินคู่ไปกับแฟชั่นได้อย่างลงตัวและสวยงาม   Creative activity in the virtual world การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีมิติเสมือนจริง Creativity in the streets ถนนศิลปะสะท้อนถึงวัฒนะธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ   คลิ้กที่เครื่องหมายด้านล่าง เพื่อทำการดาวน์โหลด E-Magazine