Business

Talk Business

ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเอง ต่างพยายามค้นคว้าและทดลองกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ตนคิดว่าดีที่สุดและสามารถพาธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ใครจะรู้ล่ะว่าธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ล้มมาไม่รู้กี่ครั้ง ธุรกิจที่เหมือนจะไปได้สวยแต่อยู่ดีๆก็ล้มไม่เป็นท่า หรือบางธุรกิจล้มหลายต่อหลายครั้งแต่กลับมายืนอยู่ได้เหมือนเดิม พวกเขามีเทคนิคอะไรกันถึงทำให้ธุ


Forum for Business


Business : Winter/2010

  Business การบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วการทำธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การทำธุรกิจต้องมีกำไร มีการปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ต้องลงลึกเข้าไป ดูถึงรายละเอียด รับฟังเหตุผลและไอเดียของลูกน้อง ต้องสร้างคนใหม่ให้มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ และที่สำคัญ ต้องมีเป้าหมายในการทำธุรกิจ   ฉบับฤดูหนาว2010   คลิ้กที่เครืWomen In Business : 26 October 2011

  Women In Business Albert Lea เมืองเล็กๆ ในมินเนโซตา อาจเป็นเมืองที่สุภาพสตรีทั้งหลายกำลังใฝ่ฝันหา ด้วยว่าเมืองแห่งนี้มีนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จอยู่มากมาย เรื่องราวความสำเร็จในกิจการของพวกเธอเต็มไปด้วยแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำธุรกิจขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ชุมชน การสร้างเศรษฐกิจที่พัฒนาชุมชนในแบบองค์รวม Alberta Lea Tribune จึงรวบรวมตัวอย่างความสำเร็จของพวกเธอทั้งหลาย ออกมาเป็นเซคชั่นพิ


Western Cape Business : 2012

  Western Cape Business แอฟริกาใต้มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรแร่ธาตุต่าง ๆ และเป็นประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนพลังงานแอฟริกาใต้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากถ่านหินและใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม และในการทำความร้อน แอฟริกาใต้นำเข้าน้ำมันบางส่วน แต่สามารถผลิตน้ำมั


Taking Care OF  Business

  Taking Care OF  Business  การบริหารธุรกิจเป้าหมายคือ กำไร กำไรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียว แต่หมายถึง ความสำเร็จ การทำธุรกิจจะต้องมีเป้าหมาย และเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็งเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขลดปัญหาของอุปสรรคต่างๆ เมื่อเรามีการกำหนดแผนต่างๆไว้เรียบร้อย แล้ว จึงลงมือปฎิบัติอย่างจริงจัง และจะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะว่าสิ่งที่ลงมือท