fashion women

Fashion face

ปัจจุบันคำว่า “แฟชั่น” ได้ก้าวหน้าไปอย่างไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุด มีการก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกมาเนรมิตบนเรือนร่างของสาวๆ ไม่ใช่แค่แฟชั่นจะมีแค่บนเวทีเท่านั้นแต่การแต่งตัวของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าจะอยู่บ้าน ทำงาน ไปเรียน ล้วนแต่ต้องมีการแต่งตัวที่หลากหลายออกไป Fashion face จะเป็นอีกหนึ่งในไกด์ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟช