การเมือง | Politic

ความเป็นมา "วันกองทัพไทย"

วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันกองทัพไทย เนื่องจากเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาของพม่า ที่ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 โดยตำนานกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงคชสารนามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ซึ่งกำลังตกมันไล่ตามข้าศึกจนหลงเข้าไปอยู­่ในวงล้อมของพม่า ซึ่งมีพระมหาอุปราชา ทรงคชสารนามว่า พลายพัทธกอ สมเด็จพระนเรศวรทรงเสียเปรียบด้วยพระป


กองทัพบกเน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยเข้มช่วงปีใหม่ จัดทหารดูแลต่อเนื่องทุกพื้นที่

กำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แล้ว วันหยุดยาวเช่นนี้หลายต่อหลายคนเดินทางกลับบ้านตามภูมิลำเนา หลายต่อหลายครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน แน่นอนว่า ต้องมีทั้งเรื่องของการจราจรในการเดินทางที่จะคับคั่งเป็นพิเศษ และก็จะมีทั้งเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยของทุกอาณาบริเวณ ที่จะมีการจัดการฉลองปีใหม่ ช่วงวันหยุดปีใหม่ 2559 นี้ กองทัพบกได้วางมาตรการเข้มในการ


10 ธันวา วันแห่งประวัติศาสตร์ พระราชทานรัฐธรรมนูญไทย

ทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งนั้น ซึ่งขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะมีการกำหนด รัฐธรรมนูญอย่างไรซึ่งแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน  อย่างเช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย หรือถ้าเป็นกฎหอยากให้ทุกคนกลับบ้าน "อย่างปลอดภัย"

ในช่วงกาลปีใหม่ เป็นวันหยุดยาวที่ใครหลายคนอาจต้องเดินทาง­กลับบ้านที่ต่างจังหวัด ทำให้บนท้องถนนเต็มไปด้วยยานพาหนะที่หลาก จึงอยากให้ทุกคน เดินทางด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ด้วยความห่วงใครจากกองทัพบก… ลิขสิทธิ์วิดีโอของ WeLoveRTA


แล้วคุณล่ะ? จะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” ด้วยกันหรือเปล่า?

นอกเหนือจากสุขภาพ เพื่อนและมิตรภาพ “การปั่นเพื่อพ่อ” เป็นการถวายความจงรักภักดี ความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นเกล้ามากเกินกว่าที่จะพรรณา บรรยายเป็นคำพูดได้หมด ด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจ เพื่อเป็นการรวมพลังใจ ความรักและสามัคคีของคนไทยทั้งชาติไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื


23 ตุลาคม เทิดไท้องค์สมเด็จพระปิยะมหาราช (รัชกาลที่ 5)

หากจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระ­บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง­มีต่อกองทัพไทยนั้น นับว่ามากล้นพ้นรำพัน เนื่องด้วยพระองค์ทรงให้การปฏิรูปการบริหา­รราชการแผ่นดินและกองทัพไทย ทรงนำวิวัฒนาการใหม่ๆ จากชาติที่เรืองอำนาจมาใช้เป็นการวางรากฐา­นการทหารไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ อันถือเป็นจุดกำเนิดของ “กองทัพไทย” ในปัจจุบัน