ท่องเที่ยว | Travel & LifeStyle

หลังจากที่มีการบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และภาคเอกชน ได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติ โดยการก่อสร้าง และปรับแต่งภูมิทัศน์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และก็ได้มีประชาชนให้ความสนใจร่วมสมทบทุนจัดสร้างอุทยาน รวมถึงหลั่งไหลเข้าชมความอลังการของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นจำนวนมาก ในการ


Preview ;


MV

Preview ;Preview ; MV Too Much So Much Very Much


Tattoo Colour -

Preview ; MV