IT & Technology

เรื่อง Single Gateway นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนแล้ว ว่าเป็นแนวคิดเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินการจริง ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และสื่อมวลชน ควรทำความเข้าใจและช่วยกันชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว ส่วนเรื่องการโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานราชการ เป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงฯ ต้องเข้ามาเฝ้าติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนะวิธีการป้องกัน ซึ่งโดยปกติทั่วไปการเปิดเว็บไซต์แบบสาธารณะนั้น ก็จะมี


จากปรากฏการณ์การรวมพลังของพลเมืองชาวเน็ตของไทยในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย Single Gateway ได้แสดงถึงศักยภาพและพลังอำนาจที่ไม่มีตัวตนด้านไซเบอร์ ซึ่งการที่ประเทศไทยจะนำเอา “Single Gateway” มาใช้นั้น ดูเหมือนว่าจะมีการพูดเรื่องนี้กันมาสักระยะหนึ่ง แต่เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวกันจริง ๆ ไม่นานมานี้ หลังรัฐบาลเริ่มผลักดันการใช้ Single Gateway อย่างจริงจัง ทำให้หลายฝ่ายมีการถกเถียงถึงผลกระ


เมื่อประเทศไทยมาถึงจุดที่คำว่า “Single Gateway” มีผลทำให้เกิดเสียงดังระงม พูดถึงไปทั่วประเทศไทยเพราะมีหลายคนที่คัดค้าน และก็มีหลากคนที่สนับสนุน ซึ่งความจริงเป็นอย่างไร เรารวบรวมข้อมูล และมุมมองต่อ “Single Gateway” มาให้พิจารณากันอย่างถ่องแท้…     ประตูเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Single Gateway คืออะไร คำว่า Single Gateway ต้องแยกทั้ง 2 คำออกจากกันก่อน โดยคำว่า “Gateway” หมายถึง ประตูทางผ่าน หรือศัพท์ในวงการไอที หมายถึง ปรวันนี้เราได้รับเกียรติจาก พันเอก ฤทธี อินทราวุธ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ท่านผู้ที่คอยให้ความรู้เทคโนโลยีทางทหารกับเรามาโดยตลอด ซึ่งท่านจะมาพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาก และดูเหมือนว่าถ้าปราศจากซึ่งวิจารณญาณก็จะรังแต่ปัญหา สังคมไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน นับวันจะทวีปัญหาทางสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป


หลังจากที่ตอนที่แล้ว พันเอก ฤทธี อินทราวุธ ได้พูดถึงคน 6 พวก ที่อาจนำปัญหามาสู่สังคมและองค์กร ซึ่งต่อจากนี้ คือ ทางออกในการแก้ไขปัญหาจากคน 6 กลุ่มนี้   ทางออกที่ดีที่สุดของการใช้IT ในสังคมแห่งปัญญา โครงสร้างของสังคม ประกอบด้วย คนในสังคมเป็นหลักใหญ่ และปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก็มาจากคนนั่นเอง ดังนั้น การที่จะพัฒนาสังคม หรือ องค์กร ให้เจริญก้าวหน้า จึงต้องมุ่งไปที่การพัฒนากำลังคน ( Man Power ) เ


จากสถานการณ์ไซเบอร์ของประเทศไทยในวันนี้ ที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ถูกโจมตีผ่านระบบไซเบอร์เป็นอันดับที่ 33 จาก 250 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสถานการณ์การถูกโจมตีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น บรรดาหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ อาทิ เว็บไซต์ของจังหวัดลำพูน และเว็บไซต์ของฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ถูกเจาะระบบเปลี่ยนหน้าโฮมเพจเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพชาวมุ