emaginfo|บทความ| อำเภอสังขะ

อำเภอสังขะ

สังขะ (อังกฤษ: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของเมืองสังขะปี พ.ศ. 2302 ในรัชกาลพระเจ้าเอกทัศน์ กรุงศรีอยุธยา พระยาช้างเผือกได้แตกโรงจากเมืองหลวงไปอยู่ในป่าดง แขวงเมืองพิมาย เซียงฆะหัวหน้าหมู่บ้านโคกอัจจะ พร้อมหัวหน้าหมู่บ้านคนอื่น ได้อาสาไปติดตามช้างเผือกกลับมาได้จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเซียงฆะเป็น “ พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ” และยกฐานะบ้านโคกอัจจะ เป็นเมืองสังฆะให้ปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2306 – พ.ศ. 2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปทางบกสมทบกับกองกำลังเกณฑ์เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะและเมืองขุขันธ์ ยกไปตีนครจำปาศักดิ์ และเวียงจันทร์ได้ พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเจ้าเมืองทั้ง 3 ขึ้น เป็นตำแหน่ง พระยา พ.ศ. 2349 ยกฐานเมืองทั้ง 3 ขึ้น ตรงต่อกรุงเทพพ.ศ. 2371 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระสังฆะฯ (ทองด้วง) เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์แทน เจ้าเมืองขุขันธ์ซึ่งถูกกบฏจับฆ่าเสีย พ.ศ. 2450 มณฑลอีสานแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ สำหรับบริเวณสุรินทร์มีเมืองในบังคับบัญชา 2 เมือง คือ เมืองสุรินทร์ และเมืองสังฆะ เมืองสังฆะแบ่งเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอสังขะ อำเภอศีขรภูมิและอำเภอจงกัลป์ พ.ศ. 2455 มณฑลอีสานถูกแบ่งเป็นมณฑลอุบลราชธานี และมณฑลร้อยเอ็ดมณฑลอุบลราชธานี มีเมืองในสังกัด 3 เมือง คือ เมืองอุบลราชธานี เมืองขุขันธ์และเมืองสุรินทร์ ส่วนเมืองสังขะถูกยุบเหลืออำเภอสังขะ และย้ายที่ตั้งอำเภอไปตั้งที่บ้านเขวา ขึ้น จังหวัดสุรินทร์มาจนทุกวันนี้

 • การตั้งอำเภอสังฆะขึ้นที่บ้านเขวาไม่ทราบเหตุใดจึงได้เปลี่ยนการเขียนจาก “ สังฆะ” เป็น “ สังขะ” ในปัจจุบันคำขวัญประจำอำเภอ “ สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยามศูนย์สี่ เขียวขจีป่าสน”

เมืองสังฆะ เดิมเรียกว่า บ้านโคกอัจจะ (หรือบ้านดงยาง) ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามริทร์ ( พระเจ้าเอกทัศน์) ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมือง พระราชทานนามว่า เมือง-สังฆะ มีพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (เชียงฆะ-หลวงเพชร) เป็นเจ้าเมืองคนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2306 และคงดำรงฐานะในเมืองเรื่อยมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2450 จึงถูกส่งเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอสังขะ ขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ มาจนปัจจุบันนี้ สมัยเป็นเมืองสังฆะ มีเจ้าเมืองดังนี้

 • พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (เชียงฆะ) เจ้าเมืองสังฆะคนที่ 1

เชียงฆะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอัจจะปะนึง หรือโคกอัจะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านส่วยหรือกูย อพยพมาจากบ้านจิดกระบือ (ยัตปือ) บ้านตาปาง (แสนปาง) ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแยกกันหลายพวก มาตั้งบ้านอยู่บริเวณที่เป็นจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ปัจจุบัน พ.ศ. 2302 ในรัชกาลพระที่นั่งสุริยามรินทร์ กรุงศรีอยุธยา ช้างเผือกแตกโรงออกจากเมืองหลวงไปทางทิศตะวันออก เซียงฆะได้อาสาไปจับช้างเผือก ซึ่งแตกโรงมาจากกรุงศรีอยุธยา พร้อมกับหัวหน้าหมู่บ้านคนอื่นๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้น หลวงเพชร (เซียงฆะ) เป็นพระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ยกบ้านอัจจะปะนึงหรือบ้านดงยางเป็น “ เมืองสังฆะ” ให้พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองประมาณปี พ.ศ. 2306 เนื่องจากเมืองสังฆะ (ต่อมาเขียนเป็นเมืองสังฆะ) เป็นเมืองที่ตั้งมาพร้อมกับเมืองสุรินทร์ และ เมืองขุขันธ์จึงได้นำกำลังเข้าสมทบกับกองทัพหลวงด้วยกันทุกครั้ง เช่น พ.ศ. 2342 มีตราโปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์กำลังเมืองสุรินทร์ (ปะทายสมันต์) เมืองสังฆะ และเมืองขุขันธ์ เมืองละ 100 รวม 300 คน เข้ากองทัพยกตีกองทัพพม่า ซึ่งยกเข้ามาในเขตเมืองเชียงใหม่ แต่กองทัพยังไปไม่ถึงพม่าถอยทัพไปก่อนแล้ว จึงโปรดฯ ให้ยกกองทัพกลับ พ.ศ. 2350 ทรงพระราชดำริว่าเมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุขันธ์เป็นเมืองคอยตามเสด็จพระราชดำเนินไปราชการสงครามหลายครั้ง มีความชอบมาก จึงโปรดเกล้าฯให้ตั้ง 3 เมือง ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มีอำนาจชำระคดีได้เอง ไม่ต้องขึ้นต่อเมืองพิมายเหมือนแต่ก่อน

 • พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (ท้องด้วง) เจ้าเมืองสังฆะ คนที่ 2

พระยาสังฆะฯ (เซียงฆะ) ถึงแก่กรรมเมื่อใด ไม่ปรากฏ นายทองด้วง บุตรได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเนพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เป็นกบฎยกกองทัพมุ่งเข้ากรุงเทพฯเจ้านครจำปาศักดิ์ (โย้) ยกทัพมาตีเมืองขุขันธ์ เมืองสังฆะ เมืองสุรินทร์แตก จับเจ้าเมืองปลัด และยกกระบัตรเมืองขุขันธ์ฆ่าเสีย ส่วนพระยาสังฆะ พระยาสุรินทร์หนีไปได้และได้เกณฑ์ไพร่พลมาสู้รบป้องกันรักษาเมืองในภายหลัง สมทบกับกองทัพหลวงจนเสร็จสงครามพ.ศ. 2371 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พระยาสังฆะ ไปเป็นเจ้าเมืองขุขันธ์ตำแหน่งที่พระยาไกรลัยตีศรีนครลำดวนให้พระไชยเป็นพระภักดีภูธรสงครามปลัดให้พระสะเทื้อน ( นวน) เนพระแก้วมนตรียกกระบัตร ให้นายหล้าบุตรพระยาขุขันธ์ (หลวงปราบ) เป็นพระมหาดไทย

 • พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (ทองอินทร์) เจ้าเมืองสังฆะ คนที่ 3

นายทองอินทร์เป็นบุตรของพระยาสังฆะ (ทองด้วง) สมรสกับนางจันทร์ บุตรสาวของพระยาสุรินทร์ (สุ่น) เมื่อบิดาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ไปปกครองเมืองขุขันธ์ จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสังฆะแทนพ.ศ. 2386 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) เป็นแม่ทัพ ยกกองทัพมาตั้งที่เมืองอุดรมีไชยเพื่อระวังภัยจากฝ่ายญวน ให้เมืองสังฆะเกณฑ์กำลังเข้าไปสมทบ เพื่อลาดตระเวนเขตแดนด้านญวนพ.ศ. 2409 พระยาสังฆะของพระราชทานตั้งบ้านวังแคเป็นเมือง (จงกัล) ให้หลวงสัสดี (สิน) เป็นที่พระพิไชย เจ้าเมืองพรหมขันธ์ ขึ้นเมืองสังฆะ พ.ศ. 2412 พระยาสังฆะ กราบบังคมทูลขอตB งบ้านกุดประไทยาหรือบ้านจารพัตรเป็นเมืองขอหลวงไชยสุริยา (คามี) บุตรหลวงไชยสุรินทร์ (หมื่นคม) กองนอกเป็นเจ้าเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งบ้านกุดประไทยหรือบ้านจารพัตรเป็นเมืองศรีขรภูมิพิไสย และให้หลวงไชยสุริยง (กำมี) เป็นพระยาศรีขรภูมานุรักษ์เจ้าเมืองพระราชทานเครื่องยศ คือ กาดหมากเงิน 1 คนโทเงิน 1 สัปทนแพรหสิน 1 กับเสื้อผ้าตามสมควรให้หลวงจตุรงค์วงศาเป็นปลัดขุนจำนงเป็นหลวงประเสริฐเกริยงไกรยกกระบัตรเมืองศรีขรภูมิพิสัย ขึ้นเมืองสังฆะให้พระยาสุรินทร์พร้อมกันไปปักหลักที่ปลายห้วยตัดจุก แห่งหนึ่งเป็นแขวงเมืองศรีขรภูมิพิสัยโปรดเกล้าฯให้พระสุนทรพิทักษ์ บุตรพระปลัดคนเก่าเป็นปลัดและให้หลวงศรีสุราชหลานพระยาสังฆะเป็นยกกระบัตรเมืองสังฆะในปีเดียวกันนี้ได้มีตราให้เกณฑ์คนเมืองสังฆะ ไปก่ออิฐกำแพงเมืองปราจีนบุรีพ.ศ. 2414 พระยาสังฆะ มีใบบอกขอตั้งบ้านลำพุกเป็นเมืองขอพระมหาดไทยเมืองสังฆะเป็นเจ้าเมืองจึงโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านลำพุกขึ้นเป็นเมืองกันทรารมย์ ตั้งให้พระมหาดไทยเป็นพระกันทรานุรักษ์เจ้าเมือง ขึ้นกับเมืองสังฆะ พระพิไชยสรเดช หลวงทรงวิไชย ขุนมณีโอสถ หมื่นไชยสงครามข้าหลวงสักกรอก ตั้งกองสักอยู่ที่เมืองสังขะ พ.ศ. 2420 พระพิไชยสุนทร เจ้าเมืองจงกัลถึงแก่ พระศักดิ์เสนีเป็นข้าหลวงรักษาราชการอยู่เมืองสังขะ ได้ให้หลวงสุนทรนุรักษ์ (เทศ) รักษาการแทน ผู้หลานทำใบบอกไปกรุงเทพฯ ขอให้พระสุนทรนุ-รักษ์เป็นพระทิพชลสินธุ์อินทรนฤมิตร เจ้าเมืองจงกัล จึงได้รับกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามคำขอ พ.ศ. 2424 พระยาสังฆะ (ทองอินทร์) ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2427 โปรดเกล้าพระราชทานหีบศิลาหน้าเพลิง 1 ผ้าไตร 2 ผ้าไตรขาว 5 พับ รุ่น 50 คัน รองเท้า 50 คู่ สำหรับปลงศพ

 • พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (นุต) เจ้าเมืองสังฆะ คนที่ 4

นายนุตเป็นบุตรพระยาสังฆะ (ทองอินทร์) เป็นที่พระอนันตภักดีผู้ช่วยเมืองสังฆะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นเจ้าเมืองสังฆะ ที่พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ พ.ศ. 2431 พระทิพชลสิทธุ์อินทรนฤมิตร ( ทิพย์ธานินทร์อินทรนฤมิตร) เจ้าเมืองพรหมขันธ์ ผู้บุตรถึงแก่กรรม พระยาสังฆะจึงให้หลวงพินิจสมบัตรรักษาเมืองพรหมขันธ์ (หรือจงกัล) พ.ศ. 2434 พระเจ้าน้อยกรมหลวงพิชิตปรียากรเป็นข้าหลวงใหญ่หัวเมืองลาวกาว ตั้งกองอยู่ ณ เมืองอุบลราชธานีมีเมืองใหญ่ในบังคับบัญชา 21 เมือง รวมทั้งสังฆะด้วย พระองค์ได้ทรงวางระเบียบให้มีข้าราชการจากส่วนกลางมาดำรงตำแหน่งข้าหลวงกำกับราชการทุกหัวเมือง สำหรับเมืองสังฆะให้พระศรีพิทักษ์ (หว่าง) เป็นข้าหลวงกำกับเขตเมืองสุรินทร์ เมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ และเมืองสังขะ มีอำนาจทัดเทียมเจ้าเมืองข้าหลวงมีที่ทำการตั้งอยู่ที่เมืองขุขันธ์

 • พ.ศ. 2435 ฝรั่งเศสได้ฟ้องเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศว่า มีผู้ร้ายถืออาวุธเข้าปล้นในเขตแดนเมืองเขมรหลายตำบล ในแขวงเมืองกำแพงสวาย มีหัวหน้า 2 คน (หมายถึงพระสยามสีมาเจ้าเมืองราม กับพระภักดีสยามรัฐเจ้าเมืองดมทั้งสองเมืองนี้ขึ้นกับเมืองสังฆะ) ซึ่งแต่ก่อนเป็นข้าราชการในแผ่นดินเขมรได้หนีมาอาศัยอยู่ในเขตแดนสยาม ขอให้สอบสวนลงโทษ รัฐบาลสยามได้ชี้แจงหลายครั้งแต่ฝรั่งเศสไม่ยอมเชื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเดินทางไปสอบสวนพิจารณาคดีที่เมืองเชียงแดง โดยให้พระอุโบสถวัดใต้ในเมืองเชียงแดงเป็นที่พิจารณาคดีก็ปรากฏว่าคดีไม่มีมูล จึงปล่อยจำเลยไป
 • พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (ทองดี) เจ้าเมืองสังฆะ คนที่ 5 หรือพระสังฆะศักดิ์สุนทรเขต ผู้ว่าราชการเมือง

นายทองดีเป้าบุตรของพระยาสังฆะฯ (นุต) เมื่อบิดาถึงแก่อนิจกรรมได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระสังฆะศักดิ์สุนทรเขต ผู้ว่าราชการเมืองสังฆะ พ.ศ. 2436 ฝรั่งได้ยกทัพขึ้นทางเมืองเชียงแดงเมืองสีททันดร และเมืองสามโบกซึ่งเป็นราชอาณาจักรของไทย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชาากร ในฐานะผู้สำเร็จราชการข้าหลวงใหญ่มณฑลอ่าน ผู้อำนวยการป้องกันราชอาณาจักร ให้เกณฑ์กำลังหัวเมืองต่างๆ เข้าตรึงการรุกรานของฝรั่งเศสทุกจุด แต่สถานการณ์ก็คลี่คลายลงเพราะมีการเจรจาทางการทูต และในวันที่ 3 ตุลาคม 2436 ฝ้ายไทยก็ยอมสละสิทธิ์ทั้งหมดในดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขง และบรรดาการทั้งหลายในลำน้ำด้วยให้ฝรั่งเศส พ.ศ. 2443 พระอนันต์ภักดี (นุด) ผู้รักษาเมืองถึงแก่กรรม ท้าวตอน น้องพระอนันต์ภักดี (นุด) บุตร พระยาสังฆะ (ทองอิน) ได้เป็นผู้รักษาการเจ้าเมืองสังฆะ ท่านผู้นี้ชาวบ้านเรียก “พระพนธ์” พ.ศ. 2450 เปลี่ยนบริเวณสุรินทร์ เป็น จังหวัดสุรินทร์ และเปลี่ยนเมืองสังฆะ เป็นอำเภอสังขะ และย้ายที่ตั้งอำเภอไปตั้งที่บ้านเขวา ขึ้นจังหวัดสุรินทร์มาจนทุกวันนี้

การตั้งอำเภอสังขะขึ้นที่บ้านเขวา ไม่ทราบสาเหตุใดจึงได้เปลี่ยนการเขียนชื่อ จาก “ สังฆะ ” มาเป็น “ สังขะ ” ในปัจจุบันนี้ โดยมีรองอำมาตย์โท พระอภิสารสังขะเขตต์(แดง สุคันธรัต)เป็นนายอำเภอคนแรก ปกครองนาน 25 ปี (พ.ศ.2451-2476)และมีนายอำเภออื่นๆ ตามลำดับดังนี้ พระอภิสารสังขเขตร (แดง สุคันธรัต) ขุนมูลศาสตร์สาธร(พงษ์ มูลศาสตร์) นายบุญจันทร์ โล่ห์สุวรรณ นายพนม นามวัฒน์ นายรื่น รักษ์คิด นายเชื้อ เพชรช่อ นายชื่น ไมยรัตน์ นายอรุณ สืบสิทธิ์ นายสังข์ สืบสหการ นายชิต มหาวีระ นายสม ทัดศรี นายเทพ ทิมาตฤกะ พันตรีปิติ เมธาคุณวุฒิ นายจุนพงษ์ จันทรดี นายวิชัย ทัศนเศรษฐ นายอุบล เอื้อศรี นายสุรินทร์ พันธ์ฤกษ์ ว่าที่ร้อยตรีวรงค์ ศิริพานิช นายชัยศรี เจริญรัตน์ นายนพปฎล เสาสูง นายสุชีพ แข่งขัน นายสุพล ลีมางกูร นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา นายสมศักดิ๋ แสงหิรัญ

สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยามศูนย์สี่ เขียวขจีป่าสน

อำเภอสังขะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 14 องศา 20 ลิปดา – 14 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวง 103 องศา 40 ลิปดา – 104 องศาตะวันออก ลักษณะที่ตั้งของอำเภอสังขะ อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 51 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบ ผลจากของการยกตัวของเปลือกโลก ทำให้พื้นที่ของอำเภอสังขะ สูงทางด้านทิศใต้และลาดเอียงสู่ทิศเหนือ ดังนั้นลำน้ำจึงไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือลงสู่แม่น้ำมูล อำเภอสังขะไม่มีลำน้ำขนาดใหญ่มีเพียงลำห้วย คือ ลำห้วยทับทัน และลำห้วยเสน นอกนั้นเป็นลำห้วยที่มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเนื่องจากพื้นที่ลาดเอียงมาก เมื่อฝนตกน้ำจึงไหลลงไปสู่ที่ต่ำหมด พื้นที่จึงไม่สามารถรับน้ำหรือเก็บกักน้ำได้โดยธรรมชาติ

ประชากรดั้งเดิมอำเภอสังขะ มีชนกลุ่มใหญ่อยู่สองกลุ่ม คือ กลุ่มชนชาวส่วยหรือกูย และกลุ่มชนชาวเขมร ส่วนชุมชนลาวจะเป็นชุมชนเข้ามาตั้งรกรากใหม่ หมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เกิน 60 ปี จะประกอบไปด้วยชุมชนชาวลาว กูย และเขมรรวมกัน ประชากรทั้งสามกลุ่มจะผูกพันกันทางสังคม โดยต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและผูกพันกัน ประสานความเป็นพี่น้องกันอย่างแนบแน่นด้วยการเกี่ยวพันธ์กันในการทางแต่งงาน จึงมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ไม่เคยพบปัญหาของการใช้ภาษาที่ต่างกันแต่อย่างไร รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ

อำเภอสังขะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลำดวนและอำเภอศรีณรงค์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอขุขันธ์ (จังหวัดศรีสะเกษ) และอำเภอบัวเชด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดโอดดาร์เมียนเจีย (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาท

เมืองสังขะเมื่อก่อนมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดในปัจจุบันได้ถูกยุบฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ. ศ. 2450 ต่อมาบางส่วนของพื้นที่ถูกแยกไปตั้งเป็นอำเภอ เช่น อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชด อำเภอศรีณรงค์ และบางตำบล เช่น ตำบลบ้านด่าน อำเภอกาบเชิง เป็นต้น

การแบ่งการปกครอง ปัจจุบันอำเภอสังขะแบ่งการปกครองเป็น 12 ตำบล 187 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 1,009 ตารางกิโลเมตรดังนี้

ท้องที่อำเภอสังขะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสังขะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสังขะและบางส่วนของตำบลบ้านชบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสังขะ (นอกเขตเทศบาลตำบลสังขะ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขอนแตกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านจารย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระเทียมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะกาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาตุมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับทันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาคงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านชบ (นอกเขตเทศบาลตำบลสังขะ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพรักษาทั้งตำบล

 • ภาคเกษตรกรรม

ประชนชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยางพาราเมืองสังขะเป็นเมืองที่ปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์

 • ภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นในเมืองสังขะอย่างมากมาย ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสากรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเย็บตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป(ส่งออกต่างประเทศ) อุตสาหกรรมไม้แปรรูป โรงงานอุตสาหกรรมอัดยางพารา อุตสาหกรรมน้ำตาโรงเลื่อย โรงงานอัดบล๊อก อิฐ โรสีข้าวและโรงน้ำแข็ง

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. บริษัทไทยประกัน

สถาบันการเงินท้องถิ่น

 1. เจ เอส ลิซซิ่ง
 2. พรสวัสดิ์ลิซซิ่ง
 3. ไทยรักลิซซิ่ง
 4. สินสุรินทร์ลิซซิ่ง

ตู้เอทีเอ็มมีจำนวน 12 ตู้

 1. ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย 6 แห่ง
 2. ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ 3 แห่ง
 3. ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 1 แห่ง
 4. ตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน 1 แห่ง
 5. ตู้เอทีเอ็ม ธกส 1 แห่ง
 6. ตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ 2 แห่ง

สถานสถานุบาล 1 แห่ง

 1. สถานสถานุบาลเทศบาลตำบลสังขะ

ระดับอาชีวศึกษา มี 2 แห่ง

 1. วิทยาลัยการอาชีพการสังขะ
 2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ สาขาสังขะ โทร.0-4457-1552

ระดับมัธยมศึกษา

 1. โรงเรียนสังขะ
 2. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยามศูนย์สี่
 3. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
 4. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 6. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
 7. โรงเรียนพระแก้ววิทยา

 • มีโรงพยาบาลสังขะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 110 เตียง 1 แห่ง
 • สาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 • สถานีอนามัยทั้งหมด 18 แห่ง
 1. สถานีอนามัยตำบลขอนแตก
 2. สถานีอนามัยตำบลทับทัน
 3. สถานีอนามัยตำบลพระแก้ว
 4. สถานีอนามัยตำบลตาคง
 5. สถานีอนามัยบ้านโคกชัย
 6. สถานีอนามัยบ้านโดง
 7. สถานีอนามัยตำบลบ้านชบ
 8. สถานีอนามัยตำบลดม
 9. สถานีอนามัยตำบลตาตุม
 10. สถานีอนามัยบ้านตาแตรว
 11. สถานีอนามัยตำบลเทพรักษา
 12. สถานีอนามัยบ้านชำเบง
 13. สถานีอนามัยตำบลจารย์
 14. สถานีอนามัยตำบลกระเทียม
 15. สถานีอนามัยบ้านหนองยาว
 16. สถานีอนามัยตำบลสะกาด
 17. สสช.คะนา

 • สถานพยาบาลเอกชน(คลินิค)
 1. คลินิกทัศนีย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์
 2. คลินิกสมัยการผดุงครรภ์
 3. คลินิกอารีรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์
 4. คลินิกธวัชชัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 5. คลินิกวัชรพงศ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์
 6. คลินิกรักฟัน(คลินิคเวชกรรม)
 7. คลินิกสังขะการแพทย์(คลินิคเวชกรรม)
 8. คลินิกแพทย์ประทีป
 9. คลินิกนายแพทย์วุฒิชัย(คลินิคเวชกรรม)
 10. คลินิกหมอศศิภัทรเวชกรรม
 11. คลินิกนายแพทย์ธีระพงศ์
 12. โมเดิร์น สไมล์ทันตคลินิค(คลินิคเวชกรรม)
 13. เพชรัตน์การแพทย์
 14. สังขะสัตวแพทย์(คลินิคเวชกรรม)
 15. จริยาการผดุงครรค์
 16. จำนงคลินิคการพยาบาลและผดุงครรค์
 17. เบญญาภาคลินิคการพยาบาล
 18. เฉลิมรัตน์การพยาบาล
 19. ประทุมคลีนิคการพยาบาลและการผดุงครรค์
 20. บุญทวีคลินิค

 1. ปราสาทภูมิโปน
 2. ปราสาทยายเหงา
 3. ศาลหลักเมืองสังขะ
 4. ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
 5. ปราสาทหมื่นชัย
 6. วนอุทยาสนสองใบ
 7. น้ำตกอลงกรณ์
 8. อ่างเก็บน้ำบ้านชำเบง
 9. สระขุนมูลศาสตร์สาทร
 10. บ่อน้ำผุดบ้านคะนา
 11. โครงการหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์สี่
 12. เขื่อนลำห้วยกะเลงเวก
 13. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสำราญ ห้วยทับทัน
 14. วนอุทยานป่าหนองคู

 1. เทศกาลสงกรานต์ และ งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน(เนียงด๊อทม) วันที่ 8-13 เมษายน ของทุกปี
 2. เทศกาลเจ้าพ่อตาดาน ตลาดสดเทศบาล ต.สังขะ ทุกวันที่28 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
 3. เทศกาลงานสืบสานตำนานปราสาทยายเหงา ปลายเดือนเม.ย ของทุกปี
 4. เทศกาลลอยกระทง
 5. เทศกาลรำตรุษ (วันสงกรานตฺ์)
 6. งานแซนโฎนตา (สารทเขมร)
 7. งานบวชนาคช้างและบุญบั้งไฟบ้านโคกไทร ต.บ้านจารย์ (ช่วงพ.ค.ก่อนวันวิสาขบูชาทุกปี)

 1. โรงแรมมณีสังขะ (www.maneesangkha.com)ถ.โชคชัย-เดชอุดม
 2. โรงแรมสวนใหม่รีสอร์ท ถ.ราษรฺ์พัฒนา
 3. สบายรีสอร์ท ถ.โชคชัย-เดชอุดม
 4. ศรีนวลรีสอร์ท ถ.สังขะ-ศ๊รขรภูมิ
 5. ละอองดาวรีสอร์ท ถโชคชัย-เดชอุดม
 6. ไนท์ตี้ไนท์ ถ.โชคชัย-เดชอุดม
 7. สวนศรีชฎา ถ.สุรินทร์-สังขะ

 • รถยนต์ กรุงเทพฯ-(วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก)-วังน้อย-สระบุรี-ปากช่อง-สีคิ้ว-แยกปักธงชัย-โชคชัย-หนองบุญมาก-หนองกี่-นางรอง-ประโคนชัย-ปราสาท -สังขะ ใช้เวลาในการเดินทางุ 6 ชม.
 • บริษัทเดินรถที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพมายังเมืองสังขะ
 1. บ.นครชัยแอร์ (สาย 98และ 926 แต่จะจอดปากทางเข้าเมืองโดยจะใช้เวลาเดินทาง 6 ชม)
 2. บ.ศรีสะเกษทัวร์ ม.1ข ม.4ข จอดที่บขส
 3. บ.กิจกการทัวร์ ม.1 ข จอดที่บขส
 4. บ.กันทรลักษ์ทัวร์ ม.1พ ม 1.ข ม.4
 5. บ.เดชอุบลทัวร์ ม.4 ค
 6. บ.ชนะภัยทัวร์ ม.1พ ม.1ข. ม4.ข
 7. บ.เชิดชัยทัวร์(สาย 946 กท-อุบล-มุกดาหาร สาย 98 กท-อุบล สาย926 กท-ศรีสะเกษ ป 2)
 8. บขส ม.1ม.2 ม.4

รถร่วมบริการม.2 มีบริการทุกชั่โมง

รถโดยสารระหว่างจังหวัด’

 • บ.ศรีมงคลขนส่ง สาย 589 เดินรถเส้นทางอุบล-สังขะ-ราชสีมา-พัทยา ในรอบเวลา 09.00 จะเป็น ม.1 และ 20.00 จะเป็น ม.2

รถจะวิ่งจากอุบล เดชอุดม กันทลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์ สังขะ ปราสาท ประโคนชัย นางรอง หนองกี่ ราชสีมา ปักธงชัย กบินทร์บุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา อ่าวอุดม พัทยา

 • รอบเวลา 21.00 เป็นรถรถวีไอพี สังขะ ราชสีมา-พัทยา รอบเวลา)วิ่งในเส้นทาง สังขะ ปราสาท ประโคนชัย นางรอง หนองกี่ ราชสีมา ปักธงชัย กบินทร์บุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา อ่าวอุม พัทยา
 • สาย 285 เดินรถในเส้นทางนครราชสีมา-สังขะ-อุบลราชธานี (ราชสีมา โชคชัย หนองบุนมาก หนองกี่ นางรอง ประโคนชัย ปราสาท สังขะ ขุขันธ์ กันทลักษ์ เดชอุดม อุบล)

เส้นทางเดินรถภายในอำเภอและระหว่างอำเภอ

 1. สังขะ-สุรินทร์ (รถตู้ รถบัส รถสองแถว)
 2. สังขะ-ปรางค์กู่
 3. สังขะ-ปราสาท
 4. สังขะ-บัวเชด
 5. สังขะ-ขุขันธ์
 6. สังขะ-บ้านลันแต้
 7. สังขะ-ขนาดมอญ-ขยอง
 8. สังขะ-โคกไทร-บ้านด่านช่องจอม
 9. สังขะ-ศรีณรงค์-ศีรขรภูมิ
 10. สังขะ-บ้านหนองโจงโลง
 11. สังขะ-แสนกาง
 12. สังขะ-วังปลัด
 13. สังขะ-แจนแวน
 14. สังขะ-ขอนแตก
 15. สังขะ-บ้านจรัส
 16. สังขะ-ปวงตึก
 17. สังขะ-บ้านโนนคูณ
 18. สังขะ-บ้านสนวน

 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาสังขะ โทร.0-4457-1298
 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสังขะ โทร.0-4457-1509
 3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสังขะ โทร.0-4457-1372
 4. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 โทร.0-4457-1637
 5. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจังหวัด สาขาสังขะ โทร.0-4457-1045
 6. สำนักงานไฟฟ้าอำเภอสังขะ โทร.0-4457-1237
 7. สำนักงานไปรษณีย์อำเภอสังขะ โทร.0-4457-1225
 8. สำนักงานประปาภูมิภาคสุรินทร์ สาขาสังขะ โทร.0-4457-1968
 9. สถานีตำรวจภูธรสังขะ
 10. สถานีตำรวจภูธรดม
 11. แขวงการทางสังขะ
 12. สำนักงานที่ดินสังขะ
 13. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
 14. สำนักงานสรรพากรสังขะ
 15. สำนักงานสัสดีสังขะ
 16. สถานีตำรวจทางหลวงสังขะ

 • โครงการที่กำลังดำเนินการ
 1. โครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านญดา เฟส2
 2. โครงการหมู่บ้านจัดสรรสมประสงค์ เฟส 2
 3. โครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านเสริมสุข
 4. โครงการสังขะทาวเฮาส์ หน้าสำนักงานเทศบาลสังขะ
 5. โครงการหมู่บ้านจัดสรร วัชร เฮาส์ (ทาวเฮาส์)
 6. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
 7. โครงการปรับปรุงถนนอภิสาร
 8. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาสังขะ ถนนสังขะ-บัวเชด

 • โครงการในอนาคต
 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสังขะ
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาสังขะ

 • โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง
 1. สังขะเธียเตอร์
 • หนังกลางแปลง
 1. รุ่งอรุณ ซุปเปอร์บิ๊ก
 2. สำรวย ภาพยนตร์
 3. บุญช่วย ภาพยนตร์
 • โชว์รูมรถยนต์
 1. โชว์รูมโตโยต้า(บจก.โตโยต้าสุรินทร์)
 2. โชว์รูมอิซูซุ(หจก.บำรุงยนต์)
 3. โชว์รูมโคบูต้า 2 ที่
 • โชว์รูมจักรยานยนต์
 1. วรรณเทพยนต์
 2. ซินฮวดจั่น
 3. เอกภาพกลการ
 4. เอกสุรินทร์ยานยนต์
 5. พรสวัสดิ์
 6. รุ่งเรือง 2000
 7. เกียรติซัพพลาย
 8. มอเตอร์ไบค์
 • ร้านทอง
 1. ห้างทองเยาวราช สังขะ
 2. ห้างทองวารุณี
 3. ห้างทองรวมชัย
 4. ห้างทองไทยรัก
 5. ห้างเป้งม่งเฮง
 6. ห้างทองศรีวิจิตร์
 7. ห้างทองสมบูรณ์

 • ร้านสะดวกซื้อ
 1. ตลาดโลตัส
 2. ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น 2 แห่ง
 3. ร้านเฟรชมาร์ท 1 แห่ง
 4. ร้านซีพีเฟรชมาร์ท 1 แห่ง
 5. เทเลวิซ
 6. ร้านแว่นท๊อปเจริญ 2 แห่ง
 7. ร้าน อ.เภสัช

 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 1. เมย์ซุปเปอร์สโตร์ สาขาตลาดเทศบาล
 2. เมย์ค้าส่ง สาขาถนนอภิสาร
 3. ทวีกิจซุปเปอร์สโตร์ สาขาที่ 1 ถนนโลห์สุวรรณ
 4. ทวีกิจซุปเปอร์สโตร์ สาขาที่ 2 ถนนอภิสาร
 5. ณรงค์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 6. อุบลซุปเปอร์
 7. วิจิตรซุปเปอร์มาร์ท
 8. ลักกี้มาร์ท
 • ชื่อถนนในตัวเมืองสังขะ’
 1. ถนนโล่ห์สุวรรณ
 2. ถนนอภิสาร
 3. ถนนเพชรช่อ
 4. ถนนไมยรัตน์
 5. ถนนราษฎร์พัฒนา
 6. ถนนสาทร
 7. ถนนวีระบำรุง
 8. ถนนข้าวสาร

 • ร้านอาหาร
 1. ซุ้มเนื้อย่างสามรส ต.สังขะ
 2. ดวงดี บริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ถ.โชคชัย – เดชอุดม
 3. อิคคิวซัง 30/1 ต.สังขะ
 4. เรือนชมภู 62/4 ม.2 ต.สังขะ
 5. ครัวชุติมา 535 ม.1 ต.ซบ
 6. ครัวไทรทอง (ครัวไทย) ตลาดโต้รุ่งถ.โชคชัย – เดชอุดม
 7. ริมทาง ตลาดโต้รุ่งถ.โชคชัย – เดชอุดม
 8. อ้วนเนื้อย่างเกาหลี ม.1 ต.สังขะ
 9. ชนบทวิถี 120/1 ม.1 ต.สกาด ตลาดรพช.ถ.โชคชัย เดชอุดม
 10. น้องเมล์ ตลาดโต้รุ่งถ.โชคชัย – เดชอุดม
 11. จ่ายะ บริเวณ ตลาดโต้รุ่งถนนโชคชัย-เดชอุดม
 12. รวมเพื่อน บริเวณตลาดโต้รุ่ง ถนนโชคชัย-เดชอุดม
 13. แหม่มโภชนา บริเวณ ถนนโชคชัย-เดชอุดม
 14. ดวงดี 391/7 หมู่ 1 บ้านขวาว ต.สังขะ
 15. นครปฐม 220/1-2 หมู่ 1 ต.สังขะ
 16. มิตรอุบล 314 หมู่ 1 ต.สังขะ
 17. คุณเล็ก บริเวณตลาดโต้รุ่ง ถนนโชคชัย-เดชอุดม
 18. ก๋วยเตี๋ยว 262 ถนนวีรบำรุง ต.สังขะ
 19. เปาะเลิศรส 404 หมู่ 1 ต.สังขะ
 20. สามัญชน 643 หมู่ 1 ต.สังขะ
 21. มะปรางค์ 216/3 หมู่ 1ต.สังขะ
 22. น้องใหม่ บริเวณตลาดโต้รุ่ง ถนนโชคชัย-เดชอุดม
 23. สนธยา ถนนสุรินทร์-สังขะ
 24. โอยะ 264 หมู่ 1 ต.สังขะ
 25. รสนิยม 187 หมู่ 1 ต.สังขะ
 26. สวนศรีฎา 236 หมู่ 11 ต.สังขะ
 27. นิตยาโภชนา 212 หมู่ 1 ต.สังขะ
 28. ครัวชานนท์ 109 หมู่ 1 ต.สังขะ
 29. อุทยานอาหาร สวนสาธารณะสระขุนมูลศาสตร์
 30. ไก่อบหม้อดิน ตลาดโต้รุ่งถนนโชคชัย-เดชอุดม
 31. ร้านรุ่งเพชร 1 หมู่ 5 ต.สังขะ
 32. ร้านอาหารซีแอนซี 156 หมู่ 1 ต.ซบ
 33. ร้านสวินโภชนา หมู่ 13 ต.พระแก้ว
 34. ร้านน้องปลา หมู่ 1 ต.ซบ
 35. ร้านเล็กนิดโภชนา 133 หมู่ 1 ต.สังขะ
 36. สวนอาหารมุมอร่อย 366 หมู่ 1 ต.ซบ
 37. นงลักษณ์กุ้งเผา ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ใกล้แยกศาลหลักเมืองสังขะ)
 • ศูนย์การค้า
 1. ตลาดเทศบาล เป็นตลาดสดศูนย์รวมของกินของใช้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสังขะ
 2. ตลาดเก่า ขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า และผลไม้ ซีดีและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. ศูนย์การค้าสังขะพัฒนาหรือตลาดสถานีขนส่งผู้โดยสารสังขะ เป็นตลาดไนท์ มีร้านกว่า200 ร้านค้าขายสินค้าจำพวก เสื้อผ้า ของกินของใช้
 4. ตลาดโต้รุ่งริมทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม ต.บ้านชบ เป็นแหล่งอาหารการกินโต้รุ่งที่ใหญ่ที่สุด และเป็นจุดพักรถ
 5. ตลาดทางหลวงชนบท ริมทางหลวงถนนโชคชัย-เดชอุดม เป็นตลาดขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ตำบลสะกาด มีประมาณ20 ร้านค้า ขายเกี่ยวกับอาหารและเป็นจุดพักรถ

ข้อมูลโดยSangkha

 • ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [1]

Sponsored by


IHC Internation Hair Loss Center คลินิกปลูกผม รักษาผมร่วง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรม

ที่ IHC มีบริการรักษาปัญหาเส้นผมด้วยเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี Dermal Lens และ เทคโนโลยี Laser Hair Therapy โดยในเบื้องต้นของการรักษาผู้ที่มีปัญหา ผมร่วง ผมบาง หัวล้าน ทางIHC จะมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สภาพปัญหาเส้นผมของผู้ที่เข้ารับบริการ เพื่อจะดูว่าควรรักษาด้วยวิธีใดที่จะตรงกับสภาพปัญหามากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก http://www.ihc-hairloss.com/
Facebook : https://www.facebook.com/IHCHairloss
Tel (TH): 086-367-0920,086-367-0940
Tel (EN): 090-907-0552Tags :

กรุณาใช้โค้ดข้างล่างเพื่อลิ้งก์มาหน้านี้:


ลิ้งก์สำหรับเว็บบอร์ดแบบ phpbb:

Facebook comments:

      แมกกาซีน | Featured Magazine

health-fitness

สุขภาพการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร คือสิ่งที่มนุษย์เราอาจมองข้ามไป โดยปล่อยตัว ไม่สนว่ากินอะไรเป็นผลดีผลเสียอย่างไร ใช้เวลาช๊อปปิ้งมากกว่าการออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอ และทรุดโทรมก่อนวัย ในหมวดนี้จะมีหนังสือ ที่แนะนำการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่ดี เพื่อสุขภาพของคุณเอง แค่เปิดอ่าน สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นยาวนาน

View All...

architecture-design

หากพูดถึง “บ้าน” หลายคนคงรู้ว่ามันคือ อีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์เราไปแล้ว ที่ทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากมี และ ใฝ่ฝันที่จะตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง ถือเป็นความสุขเล็กๆ ที่ได้อยู่บ้าน ได้ซื้อของมาตกแต่งบ้าน แต่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งบ้านยังไง ยังขาดไอเดียในการตกแต่งบ้าน ในนี้จะมีหนังสือหลายเล่ม ที่จะช่วยกระตุ้นต่อมไอเดียครับ

View All...

online-marketing-feature-magazine

โลกยุคนี้มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก จนบางคนแทบตามไม่ทัน การแข่งขันค่อนข้างสูง มีแต่คนค้นหา กลยุทธ์เพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งในยุทธภพนี้ ในปัจจุบัน ซึ่งหากใครที่มีึวามรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตถือว่าได้เปรียบสุดๆ เพราะการทำการตลาดออนไลน์ บนโลกอินเตอรืเน็ตนั้น ถือว่าลงทุนน้อย แต่ผลที่ได้กลับมหาศาล ในหมวดนี้จะมีหนังสือที่คอยแนะนำสอนคุณให้เก่งกว่าใคร

View All...

politic-feature

ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ไม่ได้เป็นคนใครคนใดคนหนึ่ง หากมีปัญหา เราก็ต้องช่วยกันแก้ ไม่ใช่ว่าหวังเพียงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา คนไทย ถ้าไม่รักประเทศไทย แล้วจะให้ไปรักประเทศใด หากทุกฝ่ายที่ออกมาโจมตีกัน หันมาจับมือร่วมกันแก้ไข บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป ในหมวดนี้ต้องการให้คนไทยรักกัน ลองเข้าไปศึกษาดูหนังสือเหล่านี้นะครับ

View All...

travel-lifestyle

จับเสื้อผ้ายัดใส่เป้แบกขึ้นหลังสะพายตะลุยมันทุกที่ ที่อยากจะไปเอาให้สุดเหวี่ยง เคยได้ยินคำว่า "ชีวิตนี้ต้องใช้ให้คุ้ม" กันบ้างมั้ย ชีวิตนี้เกิดมา อย่าว่าแต่ไปเที่ยวเมืองนอกเลย เที่ยวเมืองไทย หลายๆคนยังไปไม่หมดทุกที่เลย บางสถานที่ สวยอย่างที่คาดไม่ถึงว่า โอ้ว นี่หรือเมืองไทย ลองพิสูจน์ไปกับเรา ในหมวดนี้มีหนังสือพาเราตะลุยท่องเที่ยวไปชมสถานที่สวยๆเจ๋งๆหลายที่ ตามเรามาเลยครับ

View All...