emaginfo|บทความ| รวมพลัง Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติฯ

รวมพลัง Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติฯ

ได้ยินข่าวกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้มีความน่าสนใจมาก และเชื่อว่านักปั่นทั้งมือฉมัง มือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป ก็ควรยิ่งแก่การเข้าร่วมกิจกรรม

พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
11 Banner Picture 3x4m-02
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ทรงสนพระทัยเรื่องของการขี่จักรยานด้วย ได้รับสั่งมากับรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเสมอว่า ทรงห่วงใยผู้ใช้จักรยานในประเทศไทยมาโดยตลอด เพราะการสนับสนุนให้ใช้จักรยานจะต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย

ซึ่งในการปั่นจักรยานครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบและทรงรับสั่งให้ดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมงาน ที่สำคัญต้องทำให้ประชาชนมีความสุข

งานครั้งนี้พระองค์ทรงทำเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงอยากให้คนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวของตัวเอง อีกทั้งหากต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ ที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมปั่น

Bike for Mom กิจกรรมที่ได้ผลลัพธ์มหาศาล

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
01 Banner Picture 3x4m-02 (1)
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และยังเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไม่เพียงแค่นั้น การปั่นจักรยานยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถนำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไปได้อีกด้วย

 

การเตรียมการสำหรับการปั่น ใน 76 ภูมิภาค

bike map

ถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัด ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้ว ในแต่ละจังหวัดเอง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ก็ได้เตรียมการกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ไว้ตามกรอบที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น การกำหนดเส้นทางจักรยาน ซึ่งแต่ละจังหวัดจะพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสม พร้อมกำหนดมาตรการในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ในกิจกรรมอื่นๆ แต่ละพื้นที่จะเป็นผู้กำหนดซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในเชิงวัฒนธรรม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่ และทั่วถึง

 

การรับสมัคร และกำหนดการกิจกรรม

กิจกรรมปั่นเพื่อแม่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
bike for mom

โดยเส้นทางส่วนกลาง จะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร ซึ่งในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีม ข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดและเริ่มในเวลาเดียวกัน โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2558

จากนั้นนำเลขลงทะเบียนไปรับเสื้อ และเข็มกลัด ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินการมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 หมื่นตัว น้ำดื่ม 5 แสนขวด เข็ดกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ ส่วนในต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก WeLoveRTA

Sponsored by


IHC Internation Hair Loss Center คลินิกปลูกผม รักษาผมร่วง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรม

ที่ IHC มีบริการรักษาปัญหาเส้นผมด้วยเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี Dermal Lens และ เทคโนโลยี Laser Hair Therapy โดยในเบื้องต้นของการรักษาผู้ที่มีปัญหา ผมร่วง ผมบาง หัวล้าน ทางIHC จะมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สภาพปัญหาเส้นผมของผู้ที่เข้ารับบริการ เพื่อจะดูว่าควรรักษาด้วยวิธีใดที่จะตรงกับสภาพปัญหามากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก http://www.ihc-hairloss.com/
Facebook : https://www.facebook.com/IHCHairloss
Tel (TH): 086-367-0920,086-367-0940
Tel (EN): 090-907-0552
ลิขสิทธิ์บทความของ emaginfo.com
ติดตามบทความ การเมืองและการทหารหรืออ่าน แมกกาซีน

(ติดต่อขอใช้บทความที่ฝ่ายการตลาด โทร 02-721-6411,086-367-0920)


กรุณาใช้โค้ดข้างล่างเพื่อลิ้งก์มาหน้านี้:


ลิ้งก์สำหรับเว็บบอร์ดแบบ phpbb:

Facebook comments:

      แมกกาซีน | Featured Magazine

health-fitness

สุขภาพการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร คือสิ่งที่มนุษย์เราอาจมองข้ามไป โดยปล่อยตัว ไม่สนว่ากินอะไรเป็นผลดีผลเสียอย่างไร ใช้เวลาช๊อปปิ้งมากกว่าการออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอ และทรุดโทรมก่อนวัย ในหมวดนี้จะมีหนังสือ ที่แนะนำการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่ดี เพื่อสุขภาพของคุณเอง แค่เปิดอ่าน สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นยาวนาน

View All...

architecture-design

หากพูดถึง “บ้าน” หลายคนคงรู้ว่ามันคือ อีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์เราไปแล้ว ที่ทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากมี และ ใฝ่ฝันที่จะตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง ถือเป็นความสุขเล็กๆ ที่ได้อยู่บ้าน ได้ซื้อของมาตกแต่งบ้าน แต่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งบ้านยังไง ยังขาดไอเดียในการตกแต่งบ้าน ในนี้จะมีหนังสือหลายเล่ม ที่จะช่วยกระตุ้นต่อมไอเดียครับ

View All...

online-marketing-feature-magazine

โลกยุคนี้มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก จนบางคนแทบตามไม่ทัน การแข่งขันค่อนข้างสูง มีแต่คนค้นหา กลยุทธ์เพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งในยุทธภพนี้ ในปัจจุบัน ซึ่งหากใครที่มีึวามรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตถือว่าได้เปรียบสุดๆ เพราะการทำการตลาดออนไลน์ บนโลกอินเตอรืเน็ตนั้น ถือว่าลงทุนน้อย แต่ผลที่ได้กลับมหาศาล ในหมวดนี้จะมีหนังสือที่คอยแนะนำสอนคุณให้เก่งกว่าใคร

View All...

politic-feature

ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ไม่ได้เป็นคนใครคนใดคนหนึ่ง หากมีปัญหา เราก็ต้องช่วยกันแก้ ไม่ใช่ว่าหวังเพียงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา คนไทย ถ้าไม่รักประเทศไทย แล้วจะให้ไปรักประเทศใด หากทุกฝ่ายที่ออกมาโจมตีกัน หันมาจับมือร่วมกันแก้ไข บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป ในหมวดนี้ต้องการให้คนไทยรักกัน ลองเข้าไปศึกษาดูหนังสือเหล่านี้นะครับ

View All...

travel-lifestyle

จับเสื้อผ้ายัดใส่เป้แบกขึ้นหลังสะพายตะลุยมันทุกที่ ที่อยากจะไปเอาให้สุดเหวี่ยง เคยได้ยินคำว่า "ชีวิตนี้ต้องใช้ให้คุ้ม" กันบ้างมั้ย ชีวิตนี้เกิดมา อย่าว่าแต่ไปเที่ยวเมืองนอกเลย เที่ยวเมืองไทย หลายๆคนยังไปไม่หมดทุกที่เลย บางสถานที่ สวยอย่างที่คาดไม่ถึงว่า โอ้ว นี่หรือเมืองไทย ลองพิสูจน์ไปกับเรา ในหมวดนี้มีหนังสือพาเราตะลุยท่องเที่ยวไปชมสถานที่สวยๆเจ๋งๆหลายที่ ตามเรามาเลยครับ

View All...