emaginfo|บทความ| Single Gateway กับการต่อต้านที่ทางกฎหมาย มีโทษถึงจําคุก…..

Single Gateway กับการต่อต้านที่ทางกฎหมาย มีโทษถึงจําคุก…..

เรื่อง Single Gateway นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนแล้ว ว่าเป็นแนวคิดเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินการจริง ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และสื่อมวลชน ควรทำความเข้าใจและช่วยกันชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว

ส่วนเรื่องการโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานราชการ เป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงฯ ต้องเข้ามาเฝ้าติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนะวิธีการป้องกัน ซึ่งโดยปกติทั่วไปการเปิดเว็บไซต์แบบสาธารณะนั้น ก็จะมีพวก Hacker หรือพวกที่เป็นโปรแกรม Bot ต่างๆ เข้ามาตรวจสอบช่องโหว่อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องมีแนวทางป้องกัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

สำหรับกลุ่มต้อต้าน Single Gateway ถือว่าเป็นความเห็นต่าง รัฐบาลก็ได้รับฟังและนำไปพิจารณาแก้ไขแล้ว การออกมาเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงให้เกิดความผิดทาง กม. ก็ควรจะพึงระมัดระวัง

แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐเอง ควรให้การสร้างความเข้าในหน่วยงาน สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ อาจจะมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ หรือมีการจัดประชุม สัมมนา ในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการประสานงาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐ ที่กำลังจะก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy

กลายเป็น ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ในโลกออนไลน์ทันที สําหรับปรากฏการณ์ชาวเน็ตรวมตัวกันรุมถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาล จนล่มไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เพื่อเป็นการต่อต้านคัดค้านแนวคิด “Single Gateway” ที่กําลังเปนประเด็นร้อนอยู่ ในขณะนี้ ใครจะเชื่อวา การกระทําเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าข่ายผิดกฎหมาย มีโทษถึงจําคุก…..

กิจกรรมที่ชาวเน็ตจํานวนมากนัดกันบุกไป “เยี่ยมชม”เว็บไซต์ของรัฐบาลแบบรัวๆ ดวยวิธีกด F5 เพื่อทําการรีเฟรชอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้เว็บไซต์ 8 แห่ง ระบบล่มจนไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย 1.เว็บไซตmict.go.th ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. เว็บไซต์cattelecom.com ของ กสท. 3. เว็บไซตcenter.isocthai.go.th ของ กอ.รมน. 4.เว็บไซต์ thaigov.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์รัฐบาลไทย 5. เว็บไซต์ opsd.mod.go.th ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 6. เว็บไซต์tot.co.th ของทีโอที 7. เว็บไซต์ democrat.or.th ของพรรคประชาธิปัตย์และ 8. เว็บไซต์ rtarf.mi.thของกองบัญชาการกองทัพไทย

ดร.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ เผยว่า การกระทําดังกล่าวเรียกว่า Distributed Denial of Service (DDoS) เข้าข่ายผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 10 ว่าด้วยการรบกวนขัดขวางระบบคอมพิวเตอร์ “DDos คือลักษณะหรือวิธีการหนึ่งในการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย หรือ ระบบเป้าหมายบนอินเทอร์เน็ต เพื่อทําใหระบบเป้าหมายปฏิเสธ หรือหยุดการให้บริการ การกด F5 รัวๆ ก็คือการทํา DDos อย่างหนึ่ง ลักษณะคล้ายกับ การส่ง Bomb mail เพราะฉะนั้นควรจะเลิกการกระทําลักษณะนี้ และหันไปใช้สื่อโซเชียลมีเดียแสดงพลังต่อต้านด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การทํา DDos น่าจะดีกว่า เนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 10 ว่าด้วยการ รบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบ คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้การโจมตีบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวของกับรัฐบาล ทําให้เข้าข่ายความผิดในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกด้วย โดยมีโทษสูงสุดถึง 15 ปี กดครั้งหนึ่งก็คูณไป 15 ปี นะครับ ไม่ควรทําอย่างยิ่ง”

พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก กล่าวว่า นี่ไม่ใช่สงครามไซเบอร์ แต่เป็นแค่การทดสอบขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ซึ่งชาวเน็ตนาจะพอใจและหยุดการกระทําที่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้หันกลับมาทบทวนนโยบายดังกล่าวแล้ว “การคัดค้านที่ผ่านมาของชาวเน็ตถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว เพราะว่ารัฐบาลได้ถอยกลับมาพิจารณา ทบทวน กลั่นกรอง นโยบายดังกล่าว พร้อมกับระบุชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเท่านั้น เมื่อภาครัฐฟังเสียงสังคม ประชาชนก็น่าจะพอใจได้แล้ว” ผอ.ศูนยไซเบอร์กล่าว

Sponsored by


IHC Internation Hair Loss Center คลินิกปลูกผม รักษาผมร่วง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรม

ที่ IHC มีบริการรักษาปัญหาเส้นผมด้วยเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี Dermal Lens และ เทคโนโลยี Laser Hair Therapy โดยในเบื้องต้นของการรักษาผู้ที่มีปัญหา ผมร่วง ผมบาง หัวล้าน ทางIHC จะมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สภาพปัญหาเส้นผมของผู้ที่เข้ารับบริการ เพื่อจะดูว่าควรรักษาด้วยวิธีใดที่จะตรงกับสภาพปัญหามากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก http://www.ihc-hairloss.com/
Facebook : https://www.facebook.com/IHCHairloss
Tel (TH): 086-367-0920,086-367-0940
Tel (EN): 090-907-0552
อยางไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุด พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รักษาราชการแทนที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านสืบสวนทาง เทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ปอท. กําลังตรวจสอบความเสียหาย เพื่อดําเนินการเอาผิดผู้ที่เข้ามาก่อกวนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการทั้งหมด ตาม พรบ. คอมฯ มาตรา 10 รบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 13 การจําหน่าย / เผยแพร่ชุดคําสั่งเพื่อใช้กระทํา ความผิด โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เนื่องจากเป็นการกระทําให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อการทํางานของภาครัฐ


กรุณาใช้โค้ดข้างล่างเพื่อลิ้งก์มาหน้านี้:


ลิ้งก์สำหรับเว็บบอร์ดแบบ phpbb:

Facebook comments:

      แมกกาซีน | Featured Magazine

health-fitness

สุขภาพการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร คือสิ่งที่มนุษย์เราอาจมองข้ามไป โดยปล่อยตัว ไม่สนว่ากินอะไรเป็นผลดีผลเสียอย่างไร ใช้เวลาช๊อปปิ้งมากกว่าการออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอ และทรุดโทรมก่อนวัย ในหมวดนี้จะมีหนังสือ ที่แนะนำการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่ดี เพื่อสุขภาพของคุณเอง แค่เปิดอ่าน สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นยาวนาน

View All...

architecture-design

หากพูดถึง “บ้าน” หลายคนคงรู้ว่ามันคือ อีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์เราไปแล้ว ที่ทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากมี และ ใฝ่ฝันที่จะตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง ถือเป็นความสุขเล็กๆ ที่ได้อยู่บ้าน ได้ซื้อของมาตกแต่งบ้าน แต่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งบ้านยังไง ยังขาดไอเดียในการตกแต่งบ้าน ในนี้จะมีหนังสือหลายเล่ม ที่จะช่วยกระตุ้นต่อมไอเดียครับ

View All...

online-marketing-feature-magazine

โลกยุคนี้มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก จนบางคนแทบตามไม่ทัน การแข่งขันค่อนข้างสูง มีแต่คนค้นหา กลยุทธ์เพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งในยุทธภพนี้ ในปัจจุบัน ซึ่งหากใครที่มีึวามรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตถือว่าได้เปรียบสุดๆ เพราะการทำการตลาดออนไลน์ บนโลกอินเตอรืเน็ตนั้น ถือว่าลงทุนน้อย แต่ผลที่ได้กลับมหาศาล ในหมวดนี้จะมีหนังสือที่คอยแนะนำสอนคุณให้เก่งกว่าใคร

View All...

politic-feature

ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ไม่ได้เป็นคนใครคนใดคนหนึ่ง หากมีปัญหา เราก็ต้องช่วยกันแก้ ไม่ใช่ว่าหวังเพียงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา คนไทย ถ้าไม่รักประเทศไทย แล้วจะให้ไปรักประเทศใด หากทุกฝ่ายที่ออกมาโจมตีกัน หันมาจับมือร่วมกันแก้ไข บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป ในหมวดนี้ต้องการให้คนไทยรักกัน ลองเข้าไปศึกษาดูหนังสือเหล่านี้นะครับ

View All...

travel-lifestyle

จับเสื้อผ้ายัดใส่เป้แบกขึ้นหลังสะพายตะลุยมันทุกที่ ที่อยากจะไปเอาให้สุดเหวี่ยง เคยได้ยินคำว่า "ชีวิตนี้ต้องใช้ให้คุ้ม" กันบ้างมั้ย ชีวิตนี้เกิดมา อย่าว่าแต่ไปเที่ยวเมืองนอกเลย เที่ยวเมืองไทย หลายๆคนยังไปไม่หมดทุกที่เลย บางสถานที่ สวยอย่างที่คาดไม่ถึงว่า โอ้ว นี่หรือเมืองไทย ลองพิสูจน์ไปกับเรา ในหมวดนี้มีหนังสือพาเราตะลุยท่องเที่ยวไปชมสถานที่สวยๆเจ๋งๆหลายที่ ตามเรามาเลยครับ

View All...